Одржана третата синдикална школа на САДУ

САДУ традиционално ја одржа и третата  синдикална школа. Времето на одржување беше од 29.03.-01.04.2018 год во хотел Бисер во Струга. На оваа школа темите кои беа предвидени и се обработуваа се актуелни во нашето општество и се од голем интерес за вработените односно членовите на САДУ.  Тоа се теми од областа на синдикалното движење, за…