Меѓународен ден на безбедност и здравје при работа

Денес се одбележува Меѓународниот ден на безбедност и здравје при работа. Оваа година овој ден ќе го посветиме на сите работници кои ги загубија своите животи поради изложеност на корона вирусот на работа. Поголемиот дел од Европа, но и светот беше во еден вид  затвор во текот на оваа  криза, а работниците во јавните служби…